Verksamhetsområde

Boendelänken erbjuder vid behov:

 • Ett eget boende med 24 timmars jour 7 dagar i veckan
 • Konsultation, rådgivning och behandling inom missbruks beroende
 • Akupunktur vid avgiftning i öppenvården
 • Grupp akupunktur vid rökavvänjning
 • ADL – träning
 • Tester med avseende på missbruksnivå
 • Självkontrolls träning (ART)
 • Övervaknings uppdrag
 • Uppföljning

Verksamhet och Målgrupp

Boendelänken är ett stödboende för både män och kvinnor från 18 år med missbruksproblem. Den som kommer till Boendelänken skall ha en uttalad förändringsvilja att leva ett drogfritt liv.

En lugn och drogfri boendemiljö, där man får stöd och uppmuntran i sin individuella planering. Hjälp att skapa förutsättningar för en ökad självkänsla och förmåga att bättre hantera sin livssituation.

Vi erbjuder:

 • Ett trivsamt nyktert och drogfritt boende
 • Varje klient får en kontaktperson
 • Stöd-, uppföljnings- och motivationssamtal
 • Dokumenterad alkohol- och urinprovstagning
 • Samarbete med öppenvårdsbehandlingar och kriminalvården
 • Bemanning dygnet runt
 • Återfallsprevention

Boendelänken erbjuder även akutboende för de som är hemlösa, män/kvinnor och par med missbruks och/eller psykosociala problem i avvaktan på vidare planering.

Boendelänken vänder sig till hemlösa personer som ofta har en komplex livssituation och som behöver stöd med att samordna olika insatser för att möjliggöra mer långsiktiga lösningar

I särskilda fall kan Boendelänken stå för bostadskontrakt under utslussningsperioden. På det viset kan vi hjälpa dig som annars står utanför möjligheten till en nystart. För att klara nästa steg är en plattform viktig.

Erfarenhetsmässigt är utslussningen den känsligaste och mest komplicerade fasen i en återanpassning till ett liv utan kriminalitet och droger. Det fungerar ofta bra under familjehemsvistelsen då den innehåller struktur, trygghet och gemenskap. När du får ett eget boende kan det bli för mycket eget ansvar.
Det egna boendet kan bli till ett fängelse.

Lägenheten blir en falsk trygghet som isolerar. Plötsligt har man hamnat i ett utanförskap där teven blir ett sällskap och maten en stimulering. Lägenheten blir tryggheten och allt utanför förknippat med ångest. Vi vill bidra till en utvecklande och stimulerande utslussning som gör dig kreativ och aktiv. Därför lägger vi stor vikt vid att stödja dig till en hållbar utveckling. Då behöver utslussningsperioden vara långsam och innehålla aktivt stöd.

Vi stödjer dig i att:

 • Få struktur och ordning i din hemmiljö
 • Hantera vardagsekonomin
 • Planera och utföra inköp
 • Planera och utföra matlagning
 • Få en fungerande dygnsrytm
 • Söka jobb eller annan sysselsättning
 • Hantera kontakter med myndigheter
 • Bibehålla relationen till anhöriga

En lugn och drogfri boendemiljö, där man får stöd och uppmuntran i sin individuella planering.