Våra metoder

MI, Återfallspreventionen och ART, Blocksystemet (teckenekonomin)

Med dessa tre behandlings metoder så kommer de tre att komplettera varandra på ett sådant sätt att klienterna kommer att få en rödtråd i sin behandling.

De viktigaste är att man använder sig av MI så att klienterna blir motiverade att genomföra sina behandlingar, men att man även kompletterar med blocksystemet som också är ett utmärkt motiverande redskap. (inom teckning ekonomin). MI tillsammansmed blocksystemet blir ett kraftfullt motiverande verktyg, och sedan tillkommer Återfallspreventionen som är till för att ge klienten verktyg och förstålse om sitt missbruk.

Till sist använder vi oss utav ART föratt klienterna skall få träna på sina sociala färdigheter, moralen och sin självkontroll. Om man använder all tre metoderna tillsammans med blocksystemet så kommer klienterna få en bra metod och verktyg till att få förutsättningarna till att kunna leva ett drogfritt liv.

Våra behandlingsmetoder har en röd tråd.