Personalkategorier

De personalkategorier som finns att tillgå är följande:

 • Behandlingsassistenter
 • Mentalskötare/undersköterska
 • Alkohol/Drogterapeut
 • TA-terapeut
 • Återfallsprevention
 • ART-Instruktör
 • MI
 • KBT
 • Diplomerad coach enligt ICF
 • Sjuksköterska
 • NADA-öron akupunktur vid behandling av drogberoende

Vår personal har hög kompetens inom relevanta områden.