Vilka är AD-Terapeut AB?

Tillsammans har vi över 40 års erfarenhet av att jobba med unga/vuxna med missbruk, kriminallitet och andra psykosociala problem.

Huvudman för Boendelänken är AD-Terapeut AB som är ett familjeägt bolag.
Boendelänken är ett företag som erbjuder både terapeutsamtal som är inriktade på alkohol/droger och ett eget boende samt med boendestöd i hemmet. Vi har personal dygnet runt för människor med missbruk och psykosociala problem,                                                               
eller de som behöver ett akut/skyddat boende kan erhålla eget boende från eller i Boendelänkens redan befintliga bostäder. Med boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i boendet.  Det kan gälla social träning, ADL, motivation, att skapa struktur i tillvaron eller att få stöd att klara praktiska frågor.
Syftet är att hjälpa dem med missbruks och psykosociala problem  samt hemlösa och de med skyddad identitet att de skall klara av att bo i en egen lägenhet och känna trygghet. Stöd i vardagen, både i hemmet och utåt i samhället kan ingå. Boendestödet ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.

Boendelänkens konsulenter är givetvis viktiga nyckelpersoner i verksamheten och alla har gedigen erfarenhet av att ha jobbat med SOL, LVU, LPT, LRV samt HSL.
Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell som är att titta på individens behov och resurser för att skapa struktur och fasta riktlinjer.
Vi har ett stort kontaktnät av yrkessamma människor inom olika kompetenser, psykologer, läkare, handledare, behandlingsassistenter, coacher, SSK, alkohol/drogterapeut, massage, akupunktur samt ART – instruktör.
Våra medarbetare är erfarna, engagerade och kunniga.

Våra Värdegrunder

 • Ser individen. Inte diagnosen
 • Flexibilitet
 • Människovärde (Uppskattning)
 • Kontinuitet/Stabilitet/Trygghet
 • Vi står alltid kvar
 • Primära behov säkerställs
 • Individ in i värdigt sammanhang
 • Aktivt kunskapssökande öppen dialog
 • Öppen dialog med uppdragsgivare
 • Individanpassat, lyhörd för individens behov situation
 • Regelbundna genomgångar av verksamhet
 • Starkt engagemang
 • Ej dömande och kategoriserande, mer forskande och undersökande

Antal platser:
12 st lägenheter.

Målgrupp
:
Boendestöd för vuxna i ålder mellan 18-65 år med missbruk och psykosociala problem och hemlösa.
Även akutboende och boende för dem med skyddad identitet.

Välkomna att kontakta oss