Målsättning

Målen för varje boende på Boendelänken är att de skall uppnå ett missbruksfritt liv med förbättrad psykisk hälsa, ökad självtillit och kunna klara av ett eget boende utan stöd.

Vistelsen på Boendelänken skall ge möjlighet till psykosocial rehabilitering, syftande till ett självständigt boende.

Under vistelsen på Boendelänken så är det också meningen att alla boende skall få någon form av praktikplats, för att de skall ha något att sysselsätta sig med.

Målet är förbättrad psykisk hälsa, ökad självtillit och kunna klara av ett eget boende utan stöd.