Kontakta oss

Antal platser: 12 st lägenheter.
Målgrupp: Boendestöd för vuxna i ålder mellan 18 – 65 år med missbruk och psykosociala problem och hemlösa. Även akutboende och boende för dem med skyddad identitet.

Katrineholms kommun

Samordnare:
Verksamhetschef:
Adress:

E-post:
Telefon:

Jockum Nörgaard
Tonni Rigo
Storgatan 5, 641 61 Valla
forestandare@adterapeut.se eller info@adterapeut.se
0150-660 050
072-350-3501
070-415 86 65

Skicka fråga