Hur vi arbetar

Vi strävar efter att frigöra ungdomarnas och de vuxnas egna resurser, försvar, behov och färdigheter för att få till stånd ett självständigt liv så lång det är möjligt.
Vår grundide är att ha fasta rutiner och hög tillgänglighet för våra boende. Tillsammans med uppdragsgivaren så skräddarsyr vi uppdraget efter individens behov.

En central ingrediens i boendet är att de boende ska träna på allt vad det innebär att bo själv. De får hjälp med hur man ska klara sin egen ekonomi, städa, laga mat och allt som hör ihop med boende.
Med stöd av personalen utvecklar de sina förmågor och lär sig etablera relationer i och utanför boendet.
Utöver detta uppmuntras de att ta egna initiativ, använda sitt nätverk och hitta en meningsfull fritid.

Anlita oss ← SKA DET VARA SÅ HÄR?
En väl genomtänkt modell som ligger till grund för en boendevård där både ungdomar och deras familjer får sina behov tillgodosedda.

Läs mer om oss← SKA DET VARA SÅ HÄR?
Boendelänken är ett nytt unikt koncept som vill åstadkomma bättre förutsättningar för en av de viktigaste samhällsresurserna ungdomarna och deras familjer.

Tillsammans med uppdragsgivaren så skräddarsyr vi uppdraget efter individens behov.